Využití EZS


Galaxy 8-512 Kromě běžné detekce narušení hlídaného prostoru nežádoucí osobou, lze systémy EZS dobře a účelně využít ke střežení dalších důležitých veličin, jako je například mezní kontrola teplot, hladin, tlaků, zaplavení, plynová detekce atd. Tato zjištění lze přímo korigovat pomocí výstupů a součásně předávat info pomocí nejrůznějších komunikačních přenosů.
Komplexní zajištění prostor je možné také kombinovat s perimetrickou ochranou - využitím paprskových barier, systémů průmyslové televize CCTV, přístupovými systémy ACCESS.
K vyhlášení alarmových stavů se používá blikačů, sirén, telefonních komunikatorů, přenosů na pult pult centrální ochrany PCO (se stavovými hlášeními) nebo nadstavbových počítačů.


Doporučení k instalaci EZS


Jablotron JA-65 Systém EZS řešte vždy pomocí kabelů, pouze u nenáročných aplikací a tam kde nelze položit kabelové rozvody je možno použít bezdrátové technologie. Jako akustický výstup je doporučeno použít sirénu se zálohováním a jako tísňové hlásiče lze použít bezdrátová tlačítka v kombinaci se skrytými drátovýmí prvky. Použití EZS určuje technik pojišťovny, používá se v místech s vyšším nebo vysokým nebezpečím. Systém EZS nakupujte a instalujte od firmy k tomu oprávněné a ověřte její servisní činnost, (pro potřeby pojišťoven musí být systém každý rok revidován). Propojení EZS s perimetrickou ochranou, kamerovými systémi CCTV, přístupovými systémy ACCESS, včetně připojení na PCO a další zařízení, doporučujeme řešit jednou firmou.Typy EZS aplikací DSC 585m


malé aplikace - systémy do dvaceti zón bez možnosti dalšího rozšiřování, zapínané většinou jako celek. Vhodné pro objekty s nízkými riziky a nevelké objekty ( byty, jednotlivé kanceláře ).
střední aplikace - systémy s možností rozšiřování pomocí koncentrátorů připojených po datové sběrnici, dělené na podsystémy, vybavené přehlednějšími LCD ovladači, s vlastní pamětí událostí a programovatelnými výstupy. Vhodné pro rodinné domy, dílny, prodejny, a menší provozy.
Orbit Rokonet 296 velké aplikace - systémy budované pomocí sběrnic s připojenými koncentrátory nebo přímo adresovatelnými prvky s jejich rozšířeným popisem do SW ústředny, přehledy stavů podsystémů, obsáhlejší paměť událostí, eliminace planých poplachů, vlastní diagnostika, možnost připojení nadstavbových počítačů - tyto ústředny jsou optimálním řešením pro větší provozy, kancelářské budovy, školy, peněžní instituce.
velké aplikace pro vysoká rizika - linkové systémy se SW adresací prvků a přenosem hodnot, (senzor předává naměřené hodnoty ústředně k vyhodnocení), tato technologie minimalizuje vznik planých poplachů.
DSC 6010 MAXYSYS bezdrátové aplikace - systémy využívané pro prostory kde nelze položit kabelové rozvody, jako jsou například historické budovy nebo jako dočasné aplikace.


Druhy detektorů EZS


PIR detektor - jedná se o nejpoužívanější prostorový detektor lokalizující a vyhodnocující pohyb v infračervené části spektra.
mikrovlnný detektor - prostorový detektor, který lokalizuje pohyb pomocí vysílání mikrovln a analýzy jejich zpětného odrazu
akustický detektor - směrový detektor, který detekuje rozbití skla pomocí uloženého specifického zvuku rozbití skla
duální detektor - kombinace dvou detektorů pracujících s rozdílným snímáním např. pir-mikrovlna, (zamezení vzniku planých poplachů, možnost venkovního užití).
magnetický kontakt - signalizuje otevření dveří, oken, vrat a pohyb předmětů oproti původní poloze např. obrazů, sošek, atd.
otřesový detektor - detekuje jakoukoli manipulaci s trezorem, dveřmi, atd.(vrtání, bourání, páčení atd).
infra závora - využívá se tenkého infračerveného paprsku k detekci narušení prostoru, vnější provedení pracuje s více paprsky pro zamezení spouštění ptáky apod.


Typy sirén EZS    Podrobnější informace


Vnější zalohované - siréna ve vnějším dvouplášťovém provedení se záložním akumulátorem zajišťuje akustickou i optickou signalizaci, i v případě kompletního selhání systému.
Vnitřní nezálohované - doplňkové sirény slouží signalizaci alarmů v podsystémech, pokrytí akustickou signalizaci na odlehlejších místech.
Bzučáky a blikače - slouží signalizaci alarmů v podsystémech, pokrytí akustickou signalizaci na dispečincích a vrátnicích.


<<< zpět