Co je PCO ?


Pult Centrální Ochrany je dispečink, na který přicházejí zprávy ze zabezpečovacích, protipožárních, a zdravotnických systémů v připojených objektech. Dispečer tyto zprávy zpracovává a vysílá do objektu příslušnou zásahovou skupinu, nebo přijaté zprávy dle daných instrukcí předává dále.
Po připojení systému na naše PCO si můžete být jisti, že váš majetek či nemocná babička je 24 hodin denně pod kontrolou.
Nezapomeňte, že rychlým zásahem lze zachránit lidský život i předejít rozsáhlejším škodám na majetků, ale pouze při včasné prevenci !Jakým způsobem se lze připojit k PCO


K našim pultům centrální ochrany lze využít jak pevného spojení prostřednictvím běžných tel. linek i moderních linek ISDN, tak bezdrátového spojení pomocí mobilních operátorů nebo naší radiové sítě.
Výhodou připojení k pultu centrální ochrany je možnost přesného monitorování systému, včetně vyhodnocení případných poruch a kontroly včasného zajištění objektu či odjištění objektu mimo povolený časový úsek.Co dále nabízíme ?

Kompletní instalaci technologického zařízení PCO včetně připojování a servisu těchto systémů.<<< zpět