Velké systémy pro složitá členění a vysoká rizika

– ústředny pro rozsáhlé objekty a areály velkými požadavky na dělitelnost do samostatně ovladatelných podsystémů. Ústředny mají funkce vyžadující poměrně přísná režimová opatření (vynechat lze pouze jednu zónu, nelze ovládat systém v instalačním režimu, zákaz nuceného zastřežení a automatického odstřežení). Vynikají také velkým počtem zón, výstupů, podsystémů, uživatelů, softwarových spojů a možností připojení čteček.


PC 6010 v.2.1 DSC - PC 6010 v.2.1
Zcela nový modulární systém obdobné koncepce jako PC-4020. Tento multiplexní systém rozšiřuje řadu ústředen DSC o typ pro náročné aplikace, kde se vyžaduje ovládání více podsystémů než 8 s možností obsluhovat jednotlivé části pomocí čteček přístupového systému. Systém PC-6010 byl navržen na základě zkušeností s PC-4020, ze kterého převzal všechny pozitivní funkce a zvětšil jeho nejčastěji „kritizovaný“ parametr počet podsystémů.
 • 16 zón na základní desce
 • max. celkem 256 zón
 • max. 32 podsystémů Klávesnice - PC 6501
 • max. 64 LCD klávesnic v české verzi
 • kryptovaná komunikace na sběrnici
 • paměť 3000 událostí
 • vyvážení zón NC, EOL, DEOL
 • maximální zátěž výstupu AUX=1,7A (závisí na nastavené hodnotě dobíjecího proudu do AKU)
 • maximální zátěž výstupu BELL=200 mA
 • vlastní odběr klávesnice = 50 mA
 • vlastní odběr ústředny = 110 mA
 • 2 PGM výstupy na základní desce
 • max. 208 výstupů na modulech
 • digitální komunikátor se 3 telefonními čísly
 • komunikační formáty SIA, Contact ID
 • rozhraní RS-232 *
 • přístupový systém *
 • integrační modul *
 • 1000 čtyř nebo šesti místných uživatelských kódů
 • doporučená hodnota záložního akumulátoru 17Ah / 12V
 • možnost programování z klávesnice nebo přímo z PC programem DLS-3
 • ocelový otevíratelný kryt 330 x 405 x 120 mm (š x v x h)
 • napájení z transformátoru 16,5VAC / 130VA
* = volitelné příslušenstvíGalaxy 512/6     Podrobnější informace
Bohaté programové vybavení zajišťuje vysokou flexibilitu, která dovoluje vyřešit i značně neobvyklé požadavky uživatelů. Ústředny mají funkce vyžadující poměrně přísná režimová opatření (vynechat lze pouze jednu zónu, nelze ovládat systém v instalačním režimu, zákaz nuceného zastřežení a automatického odstřežení). Díky sedmi úrovním uživatelského oprávnění a zákaznické skladbě menu lze učinit obsluhu systému snadnou jak pro úplného laika, tak i pro zkušeného uživatele s přístupem do celé řady užitečných menu. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá v češtině prostřednictvím 32-znakového dvouřádkového LCD displeje klávesnice. Ústředna je snadno programovatelná díky až 45 předdefinovaným typům zón a až 65 typům výstupů. V případě, že požadavkům uživatele nevyhoví továrnou předdefinované zóny, je možné vytvořit vlastní zákaznické zóny s prakticky libovolnou odezvou. Vestavěná diagnostika ústředny umožňuje sledovat stav komunikace s jednotlivými komponenty, ale také měření napětí na koncentrátorech a měření odporu dvojitě vyvážených smyček. Unikátní záležitostí jsou tzv. softwarové spoje, které umožňují vytváření různých logických vazeb mezi zónami, výstupy, kódy klávesnicemi a čtečkami. Lze je výhodně použít zejména k propojení s ostatními systémy v objektu a vytvořením speciálních funkcí podle potřeb zákazníka.
Celá řada ústředen Galaxy disponuje možností připojení bezkontaktních čteček přímo na komunikační sběrnice. Prostřednictvím těchto čteček lze nejen kontrolovat vstup do dveří, ale i ovládat systém EZS pomocí přívěšku, karty nebo čipu. Čtečky jsou po funkční stránce začleněny do systému EZS a mohou automaticky zabránit přístupu do zastřežených prostor. Zámek čteček lze ovládat pomocí softwarových spojů – například automatickým časovačem. Od verze V3.0 je možné pomocí karty umlčet poplach a má-li uživatel odpovídající práva, provést také jeho reset.
 • modulární, snadno rozšiřitelný systém elektronické zabezpečovací signalizace s vestavěnou kontrolou vstupu, všechny ústředny využívají shodné moduly
 • až 4 komunikační sběrnice, každá s dosahem do 1km s možností komunikace po optickém vláknu (nutno použít převodníky OPTO 485)
 • zaintegrovaná kontrola vstupu provázaná s EZS umožňuje řídit přístup do dveří a ovládat EZS kartou Klávesnice MK-7
 • čtečky GALMAX s vestavěným kontrolerem pro jedny dveře přímo připojené na sběrnici
 • možnost připojení čteček jiných výrobců (Indala, HID, Dallas, biometrické čtečky s výstupem 26bitů Wiegand, Cotag) pomocí interface MAXM 2000
 • velmi pružné přidělování přístupových práv na ovládacích modulech
 • přístup do střežených prostor pomocí čtečky je automaticky blokován po dobu jejich zastřežení
 • vždy přesný přehled o událostech v systému - historie EZS až 1.000 posledních událostí zahrnující datum a čas
 • samostatná historie až pro 1000 průchodů čtečkami
 • softwarové spoje umožňují vytvářet logické vazby mezi zónami, výstupy, kódy, klávesnicemi, čtečkami a časovači
 • spoje mohou sloužit jako unikátní softwarový blok pro integraci na hardwarové bázi nebo pro vytváření speciálních zákaznických funkcí
 • vestavěná diagnostika, měření odporu zón a napětí na modulech, měření komunikace s moduly
 • ochrana smyček proti sabotáži ss napětím (dynamické monitorování zón)
 • duální uživatelské kódy a duální karty
 • funkce pro automatický provoz systému
 • podmíněné zapínání grup – vytváření logických vazeb mezi grupami
 • jednoduchá komunikace s uživatelem, snadná a rychlá obsluha
 • jedinečné blokové zobrazení a ovládání grup (během jedné operace lze zapnout více grup najednou)
 • sedm volně konfigurovatelných uživatelských úrovní s diferencovaným přístupem do menu
 • možnost volby zkráceného nebo plného menu
 • rychlé zobrazení stavu grup bez nutnosti zadávání kódu
 • systém může současně ovládat více uživatelů (není u Galaxy 8 a 18)
 • digitální telefonní komunikátor E062 - 43 s integrovaným modemem pro dálkový servis a hlášení na PCO
 • podpora moderních rychlých komunikačních formátů s velkou přenosovou kapacitou (SIA, Contact ID, Microtech)
 • možnost připojení vysílačů radiových PCO Fautor, Radom, NAM, ADT, Securitas pomocí modulu UNI1KIT (přenos po lince RS 232, programovatelné kódy událostí)
 • záložní přenos na linkové PCO přes komunikátor KOM4.1 ve formátu 4+2
 • ISDN komunikátor s integrovaným modemem (podporují ústředny verze V3.00 a vyšší, formáty SIA, Contact ID, Microtech, X.25 protokoly)
 • možnost snadné integrace do softwarových nadstaveb, komunikační protokol umožňuje velmi detailní ovládání a monitoring
 • pomocí integračního modulu UNI1INT lze komunikovat po sítích LAN / WAN protokolem TCP/IP
 • snadno implementovatelný obousměrný komunikační protokol GOC
 • kompatibilní s grafickou monitorovací a ovládací nadstavbou AlVis

<<< zpět