PROJEKCE MONTÁŽ REVIZE SERVIS

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace   Zabezpečení všech typů objektů proti narušení s možností dalšího střežení tísňových a zdravotních hlášení, výpadků technologií, překročení teplot, zaplavení prostor, požáru atd.

- Telefonní ústředny, faxy, záznamníky, GSM brány   Moderní digitální technologie s možností automatického směrování hovorů nejlacinější cestou přes alternativní operátory, spolupracující s ISDN a intranetovými softweary.

EPS - Elektronická požární signalizace   Ochrana před zahořením pomocí linkových i adresovatelných systémů EPS.

PCO - Pulty centralizované ochrany   Radiové, telefonní i GSM připojení k pultům centralizované ochrany včetně vlastní instalace a servisu těchto pultů.

SK - Strukturovaná kabeláž PC a TÚ   Jednou provždy natáhnout kabeláž a dost. Výhodou strukturované kabeláže oproti koaxiálnímu rozvodu je její univerzálnost, možnost jednoduchého propojení nejrůznějších zařízení, lze komunikovat pomocí různých protokolů přenosu (Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, RS 232, atd. na optice ATM, FDDI, apod.).

CCTV - Kamerové a sledovací systémy   Kamery i nahrávací zařízení nejrůznějších provedení s možnosti převedení signálu do televizních rozvodů a nahrávání pomocí počítačů s propojením na činnost zabezpečovacích a protipožárních systémů.

ACCESS - Vstupní, docházkové a obchůzkové systémy   Kartové i čipové systémy s přesnou evidencí příchodů a odchodů pracovníků, včetně přerušení pracovní doby i s možností evidence pohybu zaměstnanců ostrahy a řízení přístupu osob do vyhrazených prostor.

STA - Společné televizní antény   Centrální příjem TV signálu, zesílení a rozvod po budovách, včetně satelitů, s možností vložení vnitřních TV okruhů a kamerových signálů.

SAT - Satelitní příjem a přijimače   Příjem, zpracování a rozvod satelitního analogového i digitálního signálu, včetně instalace přijimačů firmy "UPC".

- Rozhlasové ústředny a ozvučení   Školní nebo firemní rozhlas s možností spolupráce telefonní ústřednou (kdy z každého tel. přístroje lze ovládat rozhlasovou ústřednu). Ozvučení společenských prostor a sportovišť.

DTV - Domácí telefony a videotelefony   Možnost instalace od systému tlačítko - zvonek, přes domácí telefony (panelákové), videotelefony, až po systém, kdy se po zazvonění klienta u vchodu rozezní daný tel. přístroj a na příslušném monitoru počítače se objeví záběr kamery.

- Jednotný čas   Instalace rozvodů a systému jednotného času s automatickou korekcí nepřesnosti včetně dodání všech typů hodin - nástěné, závěsné, ručičkové, digitální atd.

Medicall - Nemocniční komunikační system   System umožňující komunikaci pacientů se zdravotním personálem (ve třech úrovních naléhavosti), spojení s blízkými po telefonu, poslech hudebních programů - vše až na lůžko.