Akustické detektory nejčastěji montované firmou Alkon s.r.o.

směrové akustické detektory, které detekují rozbití skla pomocí uloženého specifického zvuku rozbití skla.


GLASSTREK 456
Duální audiodetektor, který vyhodnocuje tlakový náraz při rozbití skla, porovnává zaznamenaný zvuk a frekvenci tříštěného skla s údaji uloženými v paměti a sleduje časový průběh jednotlivých událostí. Frekvence tlakové vlny a tříštěného skla je digitálně zpracovávána v mikroprocesoru pro 7 různých frekvencí. Je možno nastavit nízkou a vysokou citlivost. Netradiční vzhled umožňuje použití detektoru ve všech běžných aplikacích. Pro testování audiodetektoru je doporučeno používat tester TESTTREK.

GBS 200
Standardní audiodetektor s vysokou spolehlivostí provozu, omezením detekce falešných poplachů a jednoduchou montáží. Detektor sleduje frekvenční spektrum změny akustického tlaku. Pokud dojde k zaregistrování charakteristické frekvence tříštěného skla, provede detektor digitální analýzu. Pro zpřesnění detekce a vyloučení falešných poplachů lze nastavit citlivost detektoru. Ověření správného nastavení a umístění lze pomocí audiotesteru nebo manuálně po přepnutí do servisního módu.

AC 101
Audiodetektor s patentovanou dynamickou analýzou signálu zaručuje dokonalou detekci pro všechny typy skel a následné digitální zpracování zajišťuje spolehlivou funkci s vysokým omezením falešných poplachů.


<<< zpět