Velké systémy

– ústředny pro rozsáhlé objekty a areály nebo pro i středně velké a menší objekty s většími požadavky na dělitelnost do samostatně ovladatelných podsystémů. Vynikají především velkým počtem zón, výstupů, podsystémů, uživatelů, softwarových spojů a možností připojení čteček.


DSC - PC 4020 v.3.3
V současnosti druhý největší typ ústředny z řady DSC, který nahradil všechny předchozí verze PC4020 a PC4020KT. Tento mikroprocesorový multiplexní systém tvoří ústředna se 16-ti zónami na základní desce s LCD klávesnicí v české verzi. Ústřednu lze rozšiřovat prostřednictvím osmi smyčkových koncentrátorů na maximální počet 128 zón. Systém má vestavěný digitální komunikátor pro komunikaci s PCO a s koncovým uživatelem komunikuje v českém jazyce.
K ústředně je možné na komunikační sběrnici připojit několik rozšiřujících modulů, které znásobují možnosti tohoto systému. Jedná se o výstupní moduly, maximálně 16 klávesnic, podpůrné zdroje, bezdrátovou nadstavbu, modul požárních smyček, modul hlasové nápovědy, modul sériového rozhraní RS-232 a přístupový systém. Nově obsahuje základní konfigurace ústředny také dvě ID sběrnice pro připojení ID detektorů a podporu audio interkomu.
PC 4020 v.3.3
 • 16 zón na základní desce
 • max. celkem 128 zón v libovolné kombinaci bezdrátové (max. 64), drátové a ID (max. 128)
 • 8 podsystémů
 • max. 16 LCD klávesnic v české verzi
 • paměť 3000 událostí
 • vyvážení zón NC, EOL, DEOL
 • 2 PGM výstupy na základní desce, max. 208 na modulech
 • digitální komunikátor se 3 telefonními čísly
 • komunikační formáty 4+2/20 Bps, SIA, Contact ID, Pager
 • bezdrátová nadstavba max. 64 zón (až 8 přijímačů) *
 • až 3 rozhraní RS-232 *
 • přístupový systém *
 • audio interkom *
 • ID detektory *
 • T-LINK pro TCP IP *
 • 1500 čtyř nebo šesti místných uživatelských kódů
 • doporučená hodnota záložního akumulátoru 17Ah / 12V
 • možnost programování z klávesnice nebo přímo z PC programem DLS-3
 • ocelový otevíratelný kryt 325 x 405 x 122 mm (š x v x h) bez mechanického zámku a sabotážního kontaktu
 • napájení z transformátoru 16,5VAC / 40VA.
* = volitelné příslušenstvíGalaxy 500/6, Galaxy 504/6     Podrobnější informace
Bohaté programové vybavení zajišťuje vysokou flexibilitu, která dovoluje vyřešit i značně neobvyklé požadavky uživatelů. Jednotlivé podsystémy lze navíc zapínat celé nebo jen jejich část. Díky sedmi úrovním uživatelského oprávnění a zákaznické skladbě menu lze učinit obsluhu systému snadnou jak pro úplného laika, tak i pro zkušeného Klávesnice MK-7 uživatele s přístupem do celé řady užitečných menu. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá v češtině prostřednictvím 32-znakového dvouřádkového LCD displeje klávesnice. Ústředna je snadno programovatelná díky až 45 předdefinovaným typům zón a až 65 typům výstupů. V případě, že požadavkům uživatele nevyhoví továrnou předdefinované zóny, je možné vytvořit vlastní zákaznické zóny s prakticky libovolnou odezvou. Vestavěná diagnostika ústředny umožňuje sledovat stav komunikace s jednotlivými komponenty, ale také měření napětí na koncentrátorech a měření odporu dvojitě vyvážených smyček. Unikátní záležitostí jsou tzv. softwarové spoje, které umožňují vytváření různých logických vazeb mezi zónami, výstupy, kódy klávesnicemi a čtečkami. Lze je výhodně použít zejména k propojení s ostatními systémy v objektu a vytvořením speciálních funkcí podle potřeb zákazníka.
Celá řada ústředen Galaxy disponuje možností připojení bezkontaktních čteček přímo na komunikační sběrnice. Prostřednictvím těchto čteček lze nejen kontrolovat vstup do dveří, ale i ovládat systém EZS pomocí přívěšku, karty nebo čipu. Čtečky jsou po funkční stránce začleněny do systému EZS a mohou automaticky zabránit přístupu do zastřežených prostor. Zámek čteček lze ovládat pomocí softwarových spojů – například automatickým časovačem. Od verze V3.0 je možné pomocí karty umlčet poplach a má-li uživatel odpovídající práva, provést také jeho reset.
 • modulární, snadno rozšiřitelný systém elektronické zabezpečovací signalizace s vestavěnou kontrolou vstupu, všechny ústředny využívají shodné moduly
 • až 4 komunikační sběrnice, každá s dosahem do 1km s možností komunikace po optickém vláknu (nutno použít převodníky OPTO 485)
 • zaintegrovaná kontrola vstupu provázaná s EZS umožňuje řídit přístup do dveří a ovládat EZS kartou Čtečka GALMAX
 • čtečky GALMAX s vestavěným kontrolerem pro jedny dveře přímo připojené na sběrnici
 • možnost připojení čteček jiných výrobců (Indala, HID, Dallas, biometrické čtečky s výstupem 26bitů Wiegand, Cotag) pomocí interface MAXM 2000
 • velmi pružné přidělování přístupových práv na ovládacích modulech
 • přístup do střežených prostor pomocí čtečky je automaticky blokován po dobu jejich zastřežení
 • vždy přesný přehled o událostech v systému - historie EZS až 1.000 posledních událostí zahrnující datum a čas
 • samostatná historie až pro 1.000 průchodů čtečkami
 • softwarové spoje umožňují vytvářet logické vazby mezi zónami, výstupy, kódy, klávesnicemi, čtečkami a časovači
 • spoje mohou sloužit jako unikátní softwarový blok pro integraci na hardwarové bázi nebo pro vytváření speciálních zákaznických funkcí
 • vestavěná diagnostika, měření odporu zón a napětí na modulech, měření komunikace s moduly
 • ochrana smyček proti sabotáži ss napětím (dynamické monitorování zón)
 • duální uživatelské kódy a duální karty
 • funkce pro automatický provoz systému
 • podmíněné zapínání grup – vytváření logických vazeb mezi grupami
 • jednoduchá komunikace s uživatelem, snadná a rychlá obsluha
 • jedinečné blokové zobrazení a ovládání grup (během jedné operace lze zapnout více grup najednou)
 • sedm volně konfigurovatelných uživatelských úrovní s diferencovaným přístupem do menu
 • možnost volby zkráceného nebo plného menu
 • rychlé zobrazení stavu grup bez nutnosti zadávání kódu
 • systém může současně ovládat více uživatelů (není u Galaxy 8 a 18)
 • digitální telefonní komunikátor E062 - 43 s integrovaným modemem pro dálkový servis a hlášení na PCO
 • podpora moderních rychlých komunikačních formátů s velkou přenosovou kapacitou (SIA, Contact ID, Microtech)
 • možnost připojení vysílačů radiových PCO Fautor, Radom, NAM, ADT, Securitas pomocí modulu UNI1KIT (přenos po lince RS 232, programovatelné kódy událostí)
 • záložní přenos na linkové PCO přes komunikátor KOM4.1 ve formátu 4+2
 • ISDN komunikátor s integrovaným modemem (podporují ústředny verze V3.00 a vyšší, formáty SIA, Contact ID, Microtech, X.25 protokoly)
 • možnost snadné integrace do softwarových nadstaveb, komunikační protokol umožňuje velmi detailní ovládání a monitoring
 • pomocí integračního modulu UNI1INT lze komunikovat po sítích LAN / WAN protokolem TCP/IP
 • snadno implementovatelný obousměrný komunikační protokol GOC
 • kompatibilní s grafickou monitorovací a ovládací nadstavbou AlVis

<<< zpět