PIR detektory nejčastěji montované firmou Alkon s.r.o.

jedná se o nejpoužívanější prostorové detektory lokalizující a vyhodnocující pohyb v infračervené části spektra.


PIR detektor OPTEX - EX 35T/V
Cenově nejdostupnější detektor řady Optex. Patentovaná víceohnisková optika, vynikající detekční schopnosti a dobrá odolnost proti VF rušení zaručují velmi spolehlivý provoz. Lze dosáhnout celkem tří detekčních charakteristik. Otočením kulové čočky lze změnit charakteristiku vějíř na dlouhý dosah. Posunutím desky tištěného spoje vůči čočce lze využít Pet Alley charakteristiky a tím snížit riziko falešných poplachů způsobených malými zvířaty.

PIR detektor OPTEX - RX 40QZD
Infradetektor s digitálním vyhodnocením signálu použitelný v běžných komerčních i středně náročných instalacích. Detektor "vidí" velmi ostře díky kulové čočce se 78 zónami, která je mechanicky pevná především na okrajích a tudíž infrapaprsky dopadají přesně do středu quad pyroelementu a tím nedochází k "deformaci" informace. Patentovaná technologie QUAD ZONE LOGIC následně vyhodnotí všechny vstupní signály a dokáže eliminovat falešné poplachy způsobené drobnými pohyby např. záclon, nebo vibracemi. Detektor je odolný proti malým zvířatům, teplotním změnám a bílému (slunečnímu) světlu. Mechanické provedení vnějšího krytu zaručuje tvarovou i barevnou stálost.

Stropní PIR detektor OPTEX - FX 360 / 360L
detektor je vybaven všemi standardními funkcemi, které nabízí řada detektorů Optex. Čočka je velmi hustá 62 zón, takže střežený prostor je velmi ostře snímán, což zaručuje spolehlivý provoz i při montáži v maximální možné výšce. Je určen především do skladů nebo místností, kde by mohlo dojít při uskladnění materiálu nebo rozmístěním nábytku a zařízení k zakrytí detektorů instalovaných na zeď. Vzhledově je proveden tak, že jej lze použít pro montáž v prostorech náročných na vzhled. Verze FX 360L má paměť poplachu.

Venkovní PIR detektor D & D
Infradetektor určený pro základní zabezpečení vnějších prostranství, kdy hlavním požadavkem je cena a jednoduchost. Detektor má dva quad pyroelementy umístěné nad sebou. Dosah a charakteristiku lze měnit použitím čočky typu záclona nebo dlouhý dosah. Mikroprocesor přijímá dva na sobě nezávislé analogové signály, které převádí na digitální. Následné zpracování a vyhodnocení jejich intenzity a časového průběhu zaručuje velmi slušnou odolnost proti falešným poplachům ve vnějším prostředí. Detektor lze použít pro systémy EZS, nebo může pracovat autonomně ve spojení s kamerovým systémem, nebo jako součást světelné nebo zvukové signalizace.

Venkovní PIR detektor LX 402/802N
Dvojice detektorů, použitelných ve vnitřním i vnějším prostředí. Ve venkovním prostředí, kdy na detektor působí řada vlivů způsobujících falešné poplachy, tj. prudké teplotní změny, zvířata, sluneční svit, listí nebo větve stromů je třeba velmi pečlivě volit umístění a nastavení detektoru, tzn. počítadlo pulsů, citlivost nebo fotocitlivost. Proti VF rušení má detektor dvojité vodivé stínění pyroelementu, které společně s bílou matovou čočkou zodolňuje detektor proti bílému světlu, tj. typický východ a západ slunce. Obvod teplotní kompenzace zaručuje správnou funkčnost detektoru i při vysokých teplotách okolí nebo teplotách blízkých teplotě lidského těla. Tyto detektory lze použít pro systémy EZS nebo mohou pracovat autonomně, kdy poplachové relé spíná výstražnou akustickou nebo světelnou signalizaci nebo ve spojení s kamerovým systémem.


<<< zpět