Kamerové zabezpečovací a monitorovací systémy


vyhřívaný venkovní kryt triplexní PC zaznamové zař. Intellex Uzavřené televizní okruhy, nebo-li CCTV (Close Circuit TeleVision) prožívají v poslední době velký rozvoj, je to hlavně z důvodu neustále klesajících cen používaných komponentů, ale i velkým možnostem a užitným hodnotám těchto zřízení.
CCTV systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ale i pro kontrolu pohybu osob a vozidel, dále se dají například použít pro sledování a dokumentování výrobních procesů.
karta pro příjem čtyř kamer do běžného PC Nabízenými systémy je možné sledovat jak vnitřní tak i venkovní prostory pomocí barevných i černobílých kamer za použití různých druhů polohovacích a otočných hlavic včetně možnosti optického i digitálního zvětšení.

Jak vyplívá z předchozího odstavce systémy CCTV mají nepřeberné možnosti ve variantách snímání videosignálu, ale snad ještě větší možnosti se nabízejí ve zpracování, monitorování a záznamu tohoto signálu.


Možnosti zpracování videosignálu :


svedení těchto signálů do systému televizního rozvodu a zobrazení obrazu z jedotlivých kamer, jako dalších programů na vašem televizním přijímači s možností dalšího záznamu na libovolném zařízení.
cyklické přepínání jednotlivých kamer a záznam těchto signálů ze sledovaných prostorů, které nevyžadují trvalé sledování a záznam snímaných scén. V tomto případě jsou signály zpracovány automatickým přepínačem videosignálu a poté střídavě zobrazeny na monitoru, případně střídavě zaznamenány na videorekordéru.
postupný záznam signálů z jednotlivých kamer pomocí multiplexerů, což umožňuje záznam z více kamer s prodlevou mezi snímky téže kamery 0,5 s. Následně je možné zobrazit kontinuálně záznam z kterékoliv kamery na monitoru, popřípadě na dalším monitoru i libovolný složený obraz několika scén.
nepřetržité snímání, případně záznam obrazu z prostorů vyžadujících trvalé sledování. Zde je možné zpracovávat signál ve QUAD jednotkách, což umožní sledovat obraz ze 4 kamer na 1 monitoru a tento obraz záznamenávat na 1 videorekordér.
nejmodernější je zpracování videosignálu na běžném počítači. Systém umožňuje zpracování signálu z 1 až 16 kamer. K dispozici je zde kromě jiného např. možnost definice výřezu obrazu, ve kterém pohyb způsobí poplach a záznam této události s možností uložením takzvaného předpoplachu což je doba před danou událostí uložená v operační paměti včetně další možnosti zejména při rozborech nahraných scén vyplývajících z možností PC.
Další varianty využití a zpracování videosignálu se nabízejí při nejrůznějších kombinacích systémů CCTV, se zabezpečovacími, docházkovými, a přístupovými systémy.
Kompaktní Dome kamera
Barevný monitor
Polohovací hlavice
Interní kamera s infra přisvětlováním


<<< zpět