Vstupní, docházkové a obchůzkové systémy


Docházkový terminál Vstupní, docházkové a obchůzkové systémy ACCESS umožňují pomocí kontaktních i bezkontaktních karet či čipů evidovat příchody a odchody pracovníků, včetně přerušení pracovní doby i s možností evidence pohybu zaměstnanců ostrahy a řízení přístupu osob do vyhrazených prostor.

Kontaktní čip Všechny informace jsou okamžitě zaznamenávány do paměti počítače a pomocí obslužného programu můžete v kterémkoli okamžiku získat přehled o přítomných osobách v budově či areálu.


Výhody a možnosti systému :

  • Stisknutím klávesy na počítači získáte na konci měsíce přesné podklady pro výpočet mezd.
  • Na školách lze pomocí těchto systémů zamezit přístupu nežádoucích Čtečka GALMAX osob (např. drogových delerů) do prostor škol včetně možnosti pomocí stejného systému vydávat obědy, otvírat šatny, evidovat výpůjčky v knihovně atd.
  • Při hotelové aplikaci lze kromě běžného přístupu do budovy na parkoviště a podobně, evidovat nákupy a další služby účtované s koncem pobytu, navíc si nemusíte dělat starost s odnešenými klíči.
  • O proti běžným klíčům, lze kterémukoli čipů či kartě, při ztrátě zakázat i krátkodobě přístup a ušetřit tak náklady za opětné výměny zámků s klíči. Vše okamžitě po zjištění ztráty.
  • U pracovníků ostrahy zajistíte přesné plnění jejich obchůzkových povinností.
  • Proti úmyslnému zneužití lze ke každé kartě evidovat fotografii (otisk palce, snímek sítnice apod.) kterou lze při vložení přístupového prostředku automaticky vyvolat a vizuálně nebo počítačově porovnat.
  • Pro zpětnou kontrolu lze každé vložení přístupového prostředku zaznamenávat pomocí kamerového systému nebo snímkovat digitálním fotoaparátem.
  • Běžná je kombinace přístupového systému se systémem elektrické zabezpečovací sygnalizace.


<<< zpět