Jednou provždy natáhnout kabeláž a dost.    Je to možné ?


Strukturovaná Kabeláž pro počítačové sítě a telefonní rozvody, je hvězdicový kabelový rozvod provedený speciálními kabely ukončenými zásuvkami RJ-45. Veškerá kabeláž je svedena do centrální datové skříně, kde je vyvedena na propojovacím panelu. V systému se používá metalických párových kabelů Belden DataTwist. Nová konstrukce těchto párových kabelů, (páry v kabelu jsou svařeny, tím je dosaženo dokonalé souososti páru a konstantní vzdálenosti os vodičů k ose páru). Toto vše umožňuje stabilní přenosové parametry až do 350 MHz na 100m vzdálenosti. V případě propojení datových skříní na větší vzdálenost se využívá kabelů optických či přenosu bezdrátového.


Možnosti systému

Datová skříň
Datová skříň


Velká pružnost systému, umožňující využít kterýkoli účastnický vývod jak pro připojení PC nebo datového terminálu, tak pro připojení telefonu nebo jiného zařízení.
Jednoduché přepojení rozvodů v případě přesunutí zařízení či zaměstnance do jiné kanceláře.
Možnost přenosu dat ve třídě 5 nebo 6
Velká odolnost vůči vnějším rušivým elektromagnetickým a elektrostatickým vlivům.
V každém z přípojných míst (zásuvka RJ-45) 8 samostatných vodičů.
Jednou provždy natažena kabeláž a už žádné tahání kabelů po chodbách a pod koberci.
Kabel UTP
Kabel "UTP"<<< zpět