Systémy

Elektrická Požární Signalizace je důležitou součástí systému protipožární ochrany objektů, ať už jde o kancelářské budovy, výrobní provozy, hotely, ubytovny či malé sklady, prodejny nebo jen samostatné místnosti se stále běžícími technologiemi.
Požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru včetně možnosti následného automatického vypnutí klimatizací, ventilací a uzavření protipožárních zábran.
Projekt i konkrétní provedení EPS, návrh ústředny, vybavení čidly, ale i specifikace všech doplňkových funkcí systému, vycházejí z požárně technické zprávy daného objektu. V závislosti na velikosti, členitosti a požárním zatížení objektu volíme optimální typ a velikost ústředny. Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme jak adresné tak analogové systémy od firem Lites, Zettler, Limotec. Jde o systémy, které jsou v ČR homologovány. U těchto systému je montáž založena na universální patici, do které je možné osazovat různé typy čidel. Patice umožňuje bez jakéhokoliv zásahu do instalace měnit čidla v souladu se změnami určení prostorů objektu.


Proč instalovat systém EPS


Elektrická požární signalizace vždy včas varuje osoby v objektu, a může tak zachránit lidské životy.
Pokud je požár detekován již v počínajícím stádiu hoření, je často možné jej zlikvidovat pomocí hasicích přístrojů, nebo pouhým odstraněním příčiny vznikajícího požáru (např. vypnutím el. proudu, odstavením technologie, atp.)
U rozsáhlejších objektů zajistí automatické uzavření požárních zábran dalšímu rozšíření požáru.
Instalace systému EPS může vyřešit vaše problémy se stavebními úpravami požární odolnosti předepsanými požárními revizními techniky. Instalace systému EPS bývá často levnější, než například stavba požární příčky nebo únikového požárního schodiště.<<< zpět